Skip navigation

2.3.4. Неки од проблема

Обављање више послова истовремено иде на штету ефикасности. Што је више послова на којима се активно ради у било ком тренутку, то се тим чешће пребацује из једног контекста у други, што представља препреку за реализацију. Због тога је једно од кључних начела модела Kanban ограничавање количине рада који је у току. Ограничења количине рада који је у току указују на проблеме и застоје у процесу тима услед недовољне фокусираности, мањка људи или недостатка вештина.

Визуелна метрика. Једна од кључних вредности је снажна фокусираност на континуирано побољшање ефикасности и ефективности тима са сваким понављањем истог посла. Графикони служе као визуелни механизам који обезбеђује континуирано побољшање у раду тимова. Када тим може да види податке, лакше је уочити проблеме у процесу (и отклонити их). Два најчешћа контролна извештаја које користе Kanban тимови су контролни графикони и дијаграми кумулативног тока.

Контролни графикон показује трајање циклуса за сваку ставку, као и тренутни просек трајања циклуса на нивоу тима.

Циљ тима је да скрати време потребно да одређена ставка прође кроз целокупан процес. Скраћење просечног трајања циклуса на контролном графикону је показатељ успеха. 

Дијаграм кумулативног тока приказује низ ставки у свакој фази. Тим може лако да уочи ствари који праве застој, јер види где долази до повећања броја ставки у свакој фази. Ставке које се налазе у међуфазама, као што је „у току“ или „предмет прегледа“ још увек нису испоручене клијентима, па би застој у овим фазама могао да повећа вероватноћу појаве масивних неусклађености приликом интеграције када у даљем току процеса дође до спајања послова. 

Континуирана испорука.  Знамо да је континуирана интеграција - пракса аутоматског прављења и тестирања програмског кода у инкрементима током дана - од суштинског значаја за одржавање квалитета. А сада треба да се упознамо са концептом континуиране испоруке. Континуирана испорука је пракса што чешће испоруке резултата рада клијентима - чак и свакодневно или сваког сата. Kanban и континуирана испорука се савршено употпуњују, јер се обе технике фокусирају на испоруку вредности тачно на време (и по принципу „један по један“).

Што тим брже може да испоручи иновацију тржишту, то ће његов производ бити конкурентнији. А Kanban тимови се фокусирају управо на то: оптимизовање тока процса рада ка клијентима.