Skip navigation

2.2.4.1. Дефиниција појма „Готов“

Када су ставка на Списку захтева за производ или инкремент означени као „Готови“, неопходно је да сви буду упознати шта значи „Готов“. Иако значење може знатно да се разликује у зависности од Scrum тима, чланови морају на исти начин да тумаче шта значи да је рад завршен, како би се обезбедила транспарентност. То је дефиниција појма „Готов“ за Scrum тим и она се користи за означавање завршеног рада на инкременту производа.

Истом дефиницијом се развојни тим руководи приликом утврђивања колико ставки на Списку захтева за производ може да одабере приликом планирања спринта. Сврха сваког спринта је постизање инкремената са функционалношћу која се потенцијално може пустити у употребу, а која задовољава актуелну дефиницију појма „Готов“ коју примењује Scrum тим.

Развојни тимови у току сваког спринта остварују инкремент побољшања функционалности производа. Инкремент је употребљив, па власник производа може да одлучи да га одмах пусти у употребу. Ако је дефиниција појма „Готов“ за одређени инкремент део конвенција, стандарда или смерница развојне организације, минималан услов је да се сви Scrum тимови придржавају те дефиниције.

Сваки инкремент је кумулативан са свим претходним инкрементима и детаљно се тестира, чиме се обезбеђује правилно функционисање свих инкремената заједно.

Са сазревањем Scrum тимова, може се очекивати да ће њихова дефиниција појма „Готов“ бити проширена укључивањем строжих критеријума ради обезбеђивања вишег квалитета. Приликом примене нових дефиниција може се утврдити да је неопходно радити на инкрементима који су претходно сматрани „Готовима“. Потребно је да за сваки појединачни производ или систем постоји дефиниција појма „Готов“ која је стандардна за сав рад који се на њему врши.