Skip navigation

2.2.5.6. Радионица 6. Тестирајте своју идеју (Тест)

Приликом тестирања сервиса/услуге, важно је да узмете у обзир све повратне информације, како позитивне, тако и негативне, да вам ништа не би промакло. Табела за унос повратних информација је одличан начин за прикупљање повратних информација.

Циљеви сесије: брзо и једноставно тестирање идеја које су претворене у прототип и записивање резултата за потребе даљег развоја.

Група: 2 особе. Једна особа врши разговоре, посматра и демонстрира прототип. Друга документује налазе и према потреби поставља додатна питања.

Трајање: 10-15 мин.по тесту. Потребно је више тестова.

Потребни материјали: Визуелизација идеје у виду прототипа. По једна евиденциона табела (види доле) за сваки тест.

Figure 6

1. корак: Замолите испитаника (корисника/клијента) да размишља наглас.

2. корак: Упишите његове мисли у одговарајућа поља у табели.

3. корак: Поставите питања „зашто?“ пет пута да бисте још боље разумели одговоре испитаника. Обратите пажњу на емоције, противречан говор тела и иницијалне реакције.

4. корак: Заједно са дизајнерским тимом прикупите табеле за унос повратних информација из различитих разговора и утврдите сличности или главне разлике; оне могу послужити за даљи развој идеја и прототипова.

Тестирање ће допринети брзом и једноставном добијању повратних информација, као и прикупљању информација ради унапређења прототипа и будућих идеја.